top of page

KNIHA 8, RÁJ Ztracen

ve kterém Milton vyjadřuje úctu vesmíru prostřednictvím Adama

Zloženie: 100% bavlna.

Když spatřím tento pěkně Rám , tento svět [15]
Heav'n a Země se skládají a počítají,
Třicet veličin, tato Země místo , graine,
Atom s porovnáním Firmament
A všechny její NUMBER d Starrs, které se zdají rowle
Prostory nepochopitelné (pro takové [20]
Thir vzdálenost argumentuje a jejich rychlý návrat
Diurnal) potichu, aby sloužil světlu
Round této opacous Zemi, tento přesný bod,
Jeden den a noc; ve všech svých obrovských průzkumech
Kromě toho zbytečné uvažování, které často obdivuji , [25]
Jak se mohla příroda moudrá a skromná dopustit
Takové disproporce se zbytečnou rukou
Tolik vznešenějších těl k vytvoření,
Čím větší je toto použití,
Pro všechny appeers a na jejich Orbs uložit [30]
Taková neklidná revoluce každý den
Opakovaně, zatímco sedentarie Země ,
To by lépe s mnohem menším pohybem kompasu,
Podává ji ušlechtilejší než její já, dosáhne
Její konec bez nejmenšího pohybu a rekurence, [35]
Jak Tribute přinesla taková nesčetná cesta
Z nehmotného rychlostí, její teplo a světlo;
Rychlost, k popisu jehož rychlost číslo selže.

Purcell 17. století

bottom of page